Sněmovní tisk 710
Vl.n.z. o jednorázové peněžní částce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 710/0 dne 21. 1. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2009 (usnesení č. 337). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 17. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 17. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 367, usnesení č. 1065).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 2. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 39, dokument 39/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 3. 2009 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 39/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 39/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 123).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 108/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Odboj, Odškodnění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, finanční pomoc, odškodnění, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)