Sněmovní tisk 590
Novela z. o podpoře sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 265, dokument 265/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 5. 2016 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 265/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 265/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2016 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 265/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 428).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 590/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 590/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 27, usnesení č. 1266).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 22. 7. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 230/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3647Jiří Zlatuška09108-12371.doc (38 KB) / PDF (467 KB, 4 strany) 3. 2. 2016 v 12:59:15
3746Jiří Zlatuška09207-12495.doc (56 KB) / PDF (712 KB, 6 stran) 17. 2. 2016 v 10:59:59
3893Augustin Karel Andrle Sylor09354-12720.doc (44 KB) / PDF (180 KB, 2 strany) 8. 3. 2016 v 13:45:51
3974Pavel Ploc09435-12814.docx (20 KB) / PDF (276 KB, 3 strany) 22. 3. 2016 v 11:11:39
3977Zbyněk Stanjura09438-12821.docx (14 KB) / PDF (234 KB, 1 strana) 22. 3. 2016 v 14:00:32


Hesla věcného rejstříku: Sport

Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, průhlednost administrativy, sport, sportovní organizace, sportovní událost, tělesná výchova

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)