Sněmovní tisk 590/0
Novela z. o podpoře sportu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t059000.pdf (Dokument PDF, 877 KB)t059000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0590a0.pdf (Dokument PDF, 567 KB)t0590a0.doc

Rozesláno poslancům

3. září 2015 v 9:55
ISP (příhlásit)