Sněmovní tisk 479
Doh. o hosp. partnerství mezi státy CARIFORA a státy ES

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,min.prům..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 479/0 dne 11. 5. 2015.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 995/8, PID KORN7FXK5B3X.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 5. 2015 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Plzák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 830).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 479/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 10. 2015 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 916).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 6. 5. 2015 jako senátní tisk 69/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 5. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 69/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 6. 2015 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 69/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 9. 2015 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 240).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 15. 10. 2015.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Caricom, Evropské společenství, hospodářská spolupráce, ratifikace dohody, země AKPISP (příhlásit)