Sněmovní tisk 477
Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2014 v gesci Ministerstva zemědělství

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 4. 2015 jako tisk 477/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 384/15, PID KORN9U2DXWNJ.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 20. 5. 2015 (usnesení č. 168). Zpravodajem určen Ing. Josef Kott.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 3. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 477/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 841).Hesla věcného rejstříku: Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: povodeň, prevence environmentálních rizik, přírodní katastrofa, vodní tokISP (příhlásit)