Sněmovní tisk 476
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 4. 2015 jako tisk 476/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 372/15, PID KORN9V6DXCLA.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 20. 5. 2015 (usnesení č. 168). Zpravodajem určen MUDr. Jiří Štětina.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 10. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 476/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 840).Hesla věcného rejstříku: Ceny, Kontrola

Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, ceny, parlamentní kontrola, řízení cen, tvorba cenISP (příhlásit)