Sněmovní tisk 457
Novela z. o službě státních zaměstnanců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 457/0 dne 19. 8. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 19. 8. 2011. Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 20)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 661).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 137, usnesení č. 764).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 9. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 202, dokument 202/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 10. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Dienstbier).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 10. 2011 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 202/2 (zamítá).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 25. 10. 2011 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 202/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 391).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 457/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 457/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 51, usnesení č. 865).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 445/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Zaměstnanci
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: pracovní podmínky, pracovní vztahy, průhlednost administrativy, správní reforma, veřejná správa, zaměstnanci

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)