Sněmovní tisk 453
Novela z. o církvích a náboženských společnostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Černoch, Petr Adam, Jana Hnyková, Karel Fiedler, Martin Lank, Olga Havlová, David Kádner, Jiří Štětina) předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: Černoch M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 453/0 dne 10. 4. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 4. 2015. Vláda zaslala stanovisko 11. 5. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 5. 2015 jako tisk 453/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 478/15, PID RACK9VL9FP4Q.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Církev

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnostní služby, církev, svoboda vyznání, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)