Sněmovní tisk 451
Novela z., kterým se vyhl. Národní park České Švýcarsko

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 9. 4. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 4. 2015. Vláda zaslala stanovisko 11. 5. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 5. 2015 jako tisk 451/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 477/15, PID RACK9VL8YNTH.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 5. 2015 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 10. 2015 na 33. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 905). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 905).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 10. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 140, dokument 140/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 10. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 11. 2015 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 140/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 11. 2015 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 269).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2015.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 156 pod číslem 365/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, jmenování pracovníků, národní park, ochrana životního prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)