Sněmovní tisk 442
Vládní návrh zákona o odborné způsobilosti k řízení - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Peltrám Antonín.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 442/0 dne 18. 11. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 2. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 113, usnesení č. 626).Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: dopravní licence, dopravní školení, osobní doprava, řidičský průkaz, silniční dopravaISP (příhlásit)