Sněmovní tisk 305
Novela z. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestn.řízení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 305/0 dne 3. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 774/14, PID KORN9J4CQGND.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 513).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 305/2, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 624).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 2. 2015.
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 86/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1881Radek Vondráček07342-09376.doc (25 KB) / PDF (188 KB, 1 strana) 20. 1. 2015 v 15:24:41
1891Martin Plíšek07352-09386.doc (28 KB) / PDF (172 KB, 1 strana) 20. 1. 2015 v 18:58:00


Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Kriminalita

Deskriptory EUROVOCu: trestní řízení, vlastnictví, výkon rozhodnutí, zabavení věci

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)