Sněmovní tisk 296
Vl.n.z. o integrovaném registru znečišťování život.prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 296/0 dne 14. 9. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 418).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 25 dní (usnesení č. 503).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 296/2, který byl rozeslán 30. 11. 2007 v 14:00.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 305, usnesení č. 568).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 12. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 158, dokument 158/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc.).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 1. 2008 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 158/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 276).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 25/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, opatření na kontrolu znečištění, sledování životního prostředí, spolupráce v oblasti životního prostředí, znečišťování atmosféry, znečišťování životního prostředí

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)