Sněmovní tisk 202
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 22. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: Hurajčík Martin.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 202/0 dne 23. 5. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 5. 2014. Vláda zaslala stanovisko 18. 6. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 6. 2014 jako tisk 202/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 619/14, PID RACK9KHD8MNM.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 6. 2014 (usnesení č. 76). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 5. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 748).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 202/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 202/3 (doporučuje zamítnout).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3917Simeon Karamazov09378-12750.doc (88 KB) / PDF (236 KB, 2 strany) 10. 3. 2016 v 11:54:50


Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Kraje, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, Karlovarský, pozemní doprava, region, silniční poplatek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)