Sněmovní tisk 171
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloslav Kala, Bohuslav Sobotka, Michal Hašek, Zdeněk Jičínský, Cyril Zapletal, Ladislav Skopal) předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2007.
Zástupce navrhovatele: Kala Miloslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 171/0 dne 22. 3. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2007 jako tisk 171/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2007 (usnesení č. 110). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 342).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 171/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 171/3, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 254, usnesení č. 654).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 201, dokument 201/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 4. 3. 2008 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 201/2 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 2008 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 201/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 4. 2008 poslancům jako tisk 171/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 4. 2008 poslancům jako tisk 171/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 26, usnesení č. 732).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2008.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 5. 2008 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 171/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 171/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 10. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 106, usnesení č. 806).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2008.

Zákon vyhlášen 20. 6. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 216/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Diskriminace, Parlament České republiky, Zájem veřejný

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, osobní vlastnictví, politik, seznam, zneužití pravomoci, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)