Sněmovní tisk 1286
Návrh zák. o obecně prospěšných bytových družstvech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Bláha, Evžen Snítilý, Bohuslav Sobotka, Michal Kraus, Miloslav Vlček) předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2002.
Zástupce navrhovatele: Bláha Jan a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1286/0 dne 21. 3. 2002.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 3. 2002. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2002 jako tisk 1286/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: bytová politika, družstevní dům, financování z veřejných prostředků, obecně prospěšný podnikISP (příhlásit)