Sněmovní tisk 1225
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 29. 12. 2005.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1225/0 dne 4. 1. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 1. 2006. Vláda zaslala stanovisko 2. 2. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 2. 2006 jako tisk 1225/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 2. 2006 (usnesení č. 553). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2331).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament, Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů parlamentu, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: mzda, poslanec parlamentu, soudce, státní úředník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)