Sněmovní tisk 1188
Návrh zákona o geologických pracích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Miroslav Beneš předložil sněmovně návrh zákona 5. 12. 2001.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1188/0 dne 11. 12. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 12. 2001. Vláda zaslala stanovisko 9. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 1. 2002 jako tisk 1188/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Geologie

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, geologie, obchodní licence, odborná kvalifikace, průzkum nerostných surovinISP (příhlásit)