Sněmovní tisk 1066
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o sociálním bydlení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 1065 (Vl.n.z. o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení).

Deskriptory EUROVOCu: osídlení, pronájem nemovitosti, rodinné přídavky, sociální dávky, sociální zabezpečení, státní podpora

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)