Sněmovní tisk 1027
Návrh zák. o některých podmínkách ochrany vnitřního trhu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloslav Vlček, Hana Orgoníková, Bohuslav Sobotka, Ladislav Korbel) předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Vlček Miloslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1027/0 dne 23. 8. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 8. 2001. Vláda zaslala stanovisko 19. 9. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 9. 2001 jako tisk 1027/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Obchod a služby

Deskriptory EUROVOCu: cash flow, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, daň ze spotřeby, daňová kontrola, daňový základ, domácí trh, fiskální politika, harmonizace daní, maloobchodní prodejISP (příhlásit)