Sněmovní tisk 1012
Úmluva EHK OSN o přístupu veřejnosti k informacím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1012/0 dne 7. 8. 2001.

  • PS

    Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 8. 2001. Určil zpravodaje: Světlana Navarová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1845).

  • V


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Ecosoc, opatření na kontrolu znečištění, právo na spravedlnost, přibližování legislativy, přístup k informacím EU, sledování životního prostředí, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)