Usnesení PS č. 1845

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu veřejnosti k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva), sjednaná v Aarhusu dne 25. června 1998 /sněmovní tisk 1012/ - prvé čtení (1. listopadu 2001)

Související sněmovní tisky

1012 Úmluva EHK OSN o přístupu veřejnosti k informacím
ISP (příhlásit)