Sněmovní tisk 994
Novela z. - občanský zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 994/0 dne 2. 9. 2020.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1170/19, PID KORNBFQGCDCT.


    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 1. 7. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: jednotný trh, koupě, obchodní smlouva, ochrana spotřebitele, přeshraniční spolupráce, přibližování legislativy, závazková odpovědnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)