Sněmovní tisk 982
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 982/0 dne 27. 8. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0982.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 9. 2020. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2020 jako tisk 982/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1061/20, PID ALBSBT3GY8QS.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu, soudce, soudce a státní zástupce, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)