Sněmovní tisk 979
Novela z. o jednacím řádu Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 979/0 dne 26. 8. 2020.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 754/20, PID KORNBR5EZC2S.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Bc. František Navrkal a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: horní komora, jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní proces, ukládání a vyhledávání informací, zákonodárná iniciativa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)