Sněmovní tisk 569
Novela z. o státním zastupitelství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 10. 6. 2019. Návrh zákona rozeslán dne 10. 6. 2019 senátorům jako tisk 94/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 6. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 6. 2019 a přijal usnesení č. 32 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 7. 2019 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 94/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 2019 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 178).
  Návrh projednán dne 14. 8. 2019 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 227).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: Červíček M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 569/0 dne 22. 8. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0569.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 8. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 9. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2019 jako tisk 569/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 812/19, PID ALBSBFBGDCHO.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, propuštění, státní zástupce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)