Sněmovní tisk 554
Novela z. o bankách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Adámková, Andrej Babiš, Ondřej Babka, Josef Bělica, Stanislav Berkovec, Jiří Bláha, Milan Brázdil, Andrea Brzobohatá, Jaroslav Bžoch, Monika Červíčková, Klára Dostálová, Lenka Dražilová, Kamal Farhan, Milan Feranec, Eva Fialová, Miloslav Janulík, Aleš Juchelka, Milan Hnilička, Adam Kalous, Barbora Kořanová, Josef Kott, Robert Králíček, Roman Kubíček, Jaroslav Kytýr, Taťána Malá, Jiří Mašek, Eva Matyášová, Marcela Melková, Jana Mračková Vildumetzová, Patrik Nacher, Marek Novák, Monika Oborná, Ladislav Okleštěk, Zuzana Ožanová, František Petrtýl, Milan Pour, Věra Procházková, Pavel Pustějovský, Michal Ratiborský, Jan Richter, Miloslava Rutová, Pavel Růžička, Jan Řehounek, Petr Sadovský, Jan Schiller, Pavel Staněk, Jiří Strýček, Karla Šlechtová, Julius Špičák, David Štolpa, Adam Vojtěch, Rostislav Vyzula, Radek Zlesák, Ivan Adamec, Jan Bauer, Martin Baxa, Petr Beitl, Marek Benda, Petr Bendl, Pavel Blažek, Jakub Janda, Karel Krejza, Martin Kupka, Jaroslav Martinů, Ilona Mauritzová, Vojtěch Munzar, Miroslava Němcová, Jan Skopeček, Zbyněk Stanjura, Bohuslav Svoboda, Jiří Ventruba, Jan Zahradník, Pavel Žáček, Lukáš Bartoň, Ivan Bartoš, Lukáš Černohorský, František Elfmark, Mikuláš Ferjenčík, Radek Holomčík, Martin Jiránek, Lukáš Kolářík, František Kopřiva, Lenka Kozlová, Tomáš Martínek, Jakub Michálek, František Navrkal, Vojtěch Pikal, Ondřej Polanský, Jan Pošvář, Olga Richterová, Petr Třešňák, Tomáš Vymazal, Jaroslav Dvořák, Radim Fiala, Jaroslav Holík, Jan Hrnčíř, Tereza Hyťhová, Monika Jarošová, Pavel Jelínek, Karla Maříková, Tomio Okamura, Zdeněk Podal, Miloslav Rozner, Lucie Šafránková, Lubomír Španěl, Petr Dolínek, Alena Gajdůšková, Jan Chvojka, Roman Sklenák, Václav Votava, Pavel Kováčik, Leo Luzar, Jan Bartošek, Jan Čižinský, Pavla Golasowská, Marek Výborný, Helena Langšádlová, Jan Farský, Petr Gazdík, Věra Kovářová, Jana Krutáková, Vít Rakušan) předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kořanová B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 554/0 dne 30. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0554.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 28. 8. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 8. 2019 jako tisk 554/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 748/19, PID ALBSBELH9NWU.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 729).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 554/5, který byl rozeslán 26. 11. 2019 v 17:35.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 12. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 137, usnesení č. 839).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 1. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 178, dokument 178/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 1. 2020 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 178/2 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 178/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 29. 1. 2020 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 49/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3591Barbora Kořanová15815-23850.docx (52 KB) / PDF (335 KB, 11 stran) 31. 10. 2019 v 08:27:38
3714Barbora Kořanová15938-24053.docx (87 KB) / PDF (436 KB, 18 stran) 19. 11. 2019 v 08:48:12
3789Patrik Nacher16013-24157.doc (37 KB) / PDF (217 KB, 3 strany) 26. 11. 2019 v 13:28:26


Deskriptory EUROVOCu: banka, elektronické bankovnictví, finanční instituce, finanční transakce, identifikační průkaz, ochrana komunikací, zpracování dat

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)