Sněmovní tisk 350
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Valachová, Jan Hamáček, Ondřej Veselý, Jaroslav Foldyna, Jan Chvojka, Alena Gajdůšková, Lubomír Zaorálek, Tomáš Hanzel, Milan Chovanec, Roman Sklenák, Petr Dolínek) předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Valachová K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 350/0 dne 7. 12. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0350.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2019 jako tisk 350/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1137/18, PID ALBSB7BJT9TB.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2223Jan Čižinský14447-21457.docx (20 KB) / PDF (295 KB, 3 strany) 13. 2. 2019 v 12:45:16


Deskriptory EUROVOCu: bezplatné služby, školská legislativa, společné stravování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)