Sněmovní tisk 1236
N. z. o integračním sociálním podniku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Chvojka, Olga Richterová, Hana Aulická Jírovcová) předložila sněmovně návrh zákona 10. 6. 2021.
Zástupce navrhovatele: Chvojka J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1236/0 dne 10. 6. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1236.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2021. Vláda zaslala stanovisko 13. 7. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 7. 2021 jako tisk 1236/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 736/21, PID ALBSC42AT7BX.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hájené zaměstnání, integrace postižených osob, sociální politika, zdravotně postižený člověk, zdravotně postižený pracovník

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)