Sněmovní tisk 1056
Novela z. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1056/0 dne 16. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 16. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 73).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 16. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1056/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 6567.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 104, usnesení č. 1287).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 333, dokument 333/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 10. 2020 a přijal usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako tisk 333/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 10. 2020 na 28. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 529).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 10. 2020.
  Prezident zákon podepsal 30. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2020.

Zákon vyhlášen 2. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 181 pod číslem 449/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6468Jan Hrnčíř18692-28577.docx (14 KB) / PDF (291 KB, 1 strana) 20. 10. 2020 v 07:31:27


Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daňový poplatník, jednotný účetní systém, maloobchodní prodej, účetnictví

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
137/2020novelizujeZákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu1056/0


ISP (příhlásit)