Sněmovní tisk 900
Vl. n. z. o vstupu a dovozu některých kulturních statků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: archeologie, dovoz, kontrola vývozu, kulturní dědictví, obchod s uměním, vývozní omezení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)