Sněmovní tisk 85
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Markéta Pekarová Adamová, Dominik Feri, Miroslav Kalousek, Helena Langšádlová, Karel Schwarzenberg, František Vácha, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 13. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 85/0 dne 14. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0085.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2018 jako tisk 85/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 180/18, PID ALBSAW5GA29F.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 195).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 85/6, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 11:08.

 • G Garanční výbor se rozhodl návrh neprojednat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 90, usnesení č. 538).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 85/7, který byl rozeslán 8. 11. 2019 v 9:43.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 63).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1662Markéta Pekarová Adamová13886-20547.doc (26 KB) / PDF (223 KB, 1 strana) 14. 11. 2018 v 10:34:27
1663Markéta Pekarová Adamová13887-20548.doc (36 KB) / PDF (258 KB, 2 strany) 14. 11. 2018 v 10:34:53
1664Markéta Pekarová Adamová13888-20549.doc (41 KB) / PDF (266 KB, 3 strany) 14. 11. 2018 v 10:35:14
2120Vít Kaňkovský14344-21291.doc (36 KB) / PDF (216 KB, 3 strany) 29. 1. 2019 v 17:20:20
3549Markéta Pekarová Adamová15773-23780.doc (26 KB) / PDF (222 KB, 1 strana) 16. 10. 2019 v 18:22:24
3642Dominik Feri15866-23915.docx (24 KB) / PDF (281 KB, 4 strany) 7. 11. 2019 v 12:42:38


Deskriptory EUROVOCu: mateřský příspěvek, sociální dávky, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)