Sněmovní tisk 543-E
Návrh doporučení Rady o přístupu prac.a OSVČ k soc.ochraně

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 7416/18, COM(2018) 132 final

Předkladatel: min. práce a soc. věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 4. 7. 2019 jako sněmovní tisk 543-E/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání dokumentu doporučil 10. 7. 2019.

 • V

 • Č

  Čtení proběhlo 5. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna s návrhem vyjádřila souhlas (usnesení č. 765).Deskriptory EUROVOCu: doporučení (EU), evropská sociální politika, evropský sociální prostor, osoba samostatně výdělečně činná, sociální služby, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)