Usnesení PS č. 765

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně /sněmovní tisk 543-E/ (5. listopadu 2019)
ISP (příhlásit)