Sněmovní tisk 472
Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 4. 2019 jako tisk 472/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 338/19, PID KORNBAQFK3GD.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 16. 5. 2019 (usnesení č. 189).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 472/1 rozesláno poslancům 29. 8. 2019.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal navíc zprávu a vydal 17. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 472/2 (stanovisko).
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 3. 10. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 472/3 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 23. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 152, usnesení č. 750).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)