Sněmovní tisk 469
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 4. 2019 jako tisk 469/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 262/19, PID KORNBAQGJJ5Y.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 16. 5. 2019 (usnesení č. 189). Zpravodajem určen Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 19. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 469/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, kontrolní moc, ministerská odpovědnost, parlamentní kontrolaISP (příhlásit)