Sněmovní tisk 676
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. předložil sněmovně návrh zákona 18. 12. 2015.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 676/0 dne 18. 12. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 2015. Vláda zaslala stanovisko 19. 1. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 1. 2016 jako tisk 676/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 27/16, PID KORNA5FHWZBI.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Parlament ČR

Deskriptory EUROVOCu: evropské volby, korespondenční hlasování, parlamentní volby, prezidentské volby, sčítání hlasů

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů676/0
62/2003novelizujeZákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů676/0
275/2012novelizujeZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)676/0


ISP (příhlásit)