Sněmovní tisk 676/0
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t067600.pdf (Dokument PDF, 385 KB)t067600.docx (Dokument DOCX, 41 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0676a0.pdf (Dokument PDF, 493 KB)t0676a0.docx (Dokument DOCX, 41 KB)

Rozesláno poslancům

18. prosince 2015 v 13:49
ISP (příhlásit)