Sněmovní tisk 570
Novela z. o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: min.obrany, min.pro lid.práva.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 570/0 dne 21. 8. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 857/15, PID KORN9QRK63AC.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Karel Černý a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1115).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 570/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1197).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 267, dokument 267/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 267/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2016 a přijal usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako tisk 267/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 451).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 17. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 195/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Odboj, Poplatky, Správa státní, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, komunismus, občanská neposlušnost, odškodnění

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
262/2011novelizujeZákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu570/0
234/2014novelizujeZákon o státní službě570/0


ISP (příhlásit)