Sněmovní tisk 570/0
Novela z. o účastnících odboje a odporu proti komunismu - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t057000.pdf (Dokument PDF, 170 KB)t057000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0570a0.pdf (Dokument PDF, 75 KB)t0570a0.doc

Rozesláno poslancům

21. srpna 2015 v 11:05
ISP (příhlásit)