Sněmovní tisk 507
Vl.n.z.,kterým se mění zák. v souvisl. se změnou Ústavy ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 507/0 dne 3. 6. 2015.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 258/15, PID RACK9QAJWB1M.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 506 (Novela ústav. zák. - Ústava ČR).


Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, hlava státu, poslanec parlamentu, rozpuštění parlamentu, změna ústavy

Navržené změny předpisů (7):

CitaceZměnaPředpisOd
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance507/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu507/0
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny507/0
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů507/0
107/1999novelizujeZákon o jednacím řádu Senátu507/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)507/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní507/0


ISP (příhlásit)