Organizační výbor
Usnesení č. 172 (4. června 2015)

Související sněmovní tisky

478 N.z.,kterým se zrušuje zákon o významné tržní síle

489 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

492 Sml. mezi ČR a Spolkovou rep. Německo o policejní spolupráci

493 Vl.n.z. o ukončení důchodového spoření

494 Vl.n.z. o změně zák.v souv. s přij.zák.o ukončení důch.spoř.

495 Vl.n.z. o bezpečnostní činnosti

497 Novela z. o soudních poplatcích

498 Novela z. o evidenci obyvatel a rodných číslech

500 Novela z. - horní zákon

501 Novela z. o ochraně přírody a krajiny

502 Novela z. o ozbrojených silách ČR

503 Novela z. - trestní řád

504 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s prokazováním původu majetku

505 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte

506 Novela ústav. zák. - Ústava ČR

507 Vl.n.z.,kterým se mění zák. v souvisl. se změnou Ústavy ČR

508 Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek

509 Novela z. o poštovních službách

510 Novela z. o právu shromažďovacím

511 Návrh na působ.sil MO k ochr.vzdušného prostoru Islandské r.

512 Novela z. o spotřebních daních

513 Vl.n.z. o evidenci tržeb

514 Vl.n.z. o změně zák. v souvis. s přij. zák. o evidenci tržeb
ISP (příhlásit)