Sněmovní tisk 286
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2013

Autor: RČTK

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 9. 2014 jako tisk 286/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Zpravodajem určen Ing. Jaroslav Holík.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 5. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 286/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 718).Hesla věcného rejstříku: Česká tisková kancelář

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, tisk, tisková agentura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)