Sněmovní tisk 268
Vl.n.z. o působnosti orgánů Celní správy ČR - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 268/0 dne 18. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1337/13, PID KORN9BVF7JXD.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Bc. Jiří Holeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 475).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 268/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 48, usnesení č. 541).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 12. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 9, dokument 9/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 12. 2014 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 9/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 12. 2014 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 62).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 356/2014 Sb.Související tisk: 267 (Vl.n.z. o působnosti orgánů Celní správy ČR).


Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Evropská unie, Právo autorské, Spotřebitel

Deskriptory EUROVOCu: celní kontrola, celní právo, duševní vlastnictví, ochrana práv a svobod, ochrana spotřebitele, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele268/0
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)268/0


ISP (příhlásit)