Usnesení PS č. 541

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví /sněmovní tisk 268/ - třetí čtení (5. prosince 2014)
ISP (příhlásit)