Sněmovní tisk 264
Novela z. o správních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Ústeckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 8. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: Bubeníček O.,Hubáčková G..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 264/0 dne 10. 7. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 7. 2014. Vláda zaslala stanovisko 7. 8. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 8. 2014 jako tisk 264/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 896/14, PID RACK9LZG9SZ9.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Kraje, Poplatky, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: městská komunikace, organizace dopravy, povolení k přepravě, pozemní doprava, Ústecký

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)