Sněmovní tisk 237
Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Váhalová D. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 237/0 dne 23. 6. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2014 jako tisk 237/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 824/14, PID KORN9LFH4G1U.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Václav Snopek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2014 na 17. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 434). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 234, usnesení č. 434).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 266/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Bezpečnost státu, Podnikání, Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, nebezpečná látka, obranná politika, správní kontrola, střelná zbraň a střelivo, úrazová prevence, veřejná bezpečnost, vojenské vybavení

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
229/2013novelizujeZákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)237/0
376/2013rušíVyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu237/0


ISP (příhlásit)