Sněmovní tisk 217
Doh. o Mezinárodní finanční korporaci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 217/0 dne 29. 5. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. René Číp a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 6. 2014 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 344).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 217/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 2. 2015 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 639).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 5. 2014 jako senátní tisk 295/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 6. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 7. 2014 a přijal usnesení č. 237, které bylo rozdáno jako tisk 295/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako tisk 295/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 589).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 2. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 8. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 27 pod číslem 44/2015 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, mezinárodní dohoda, Světová bankaISP (příhlásit)