Sněmovní tisk 194
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Faltýnek, Pavel Kováčik, Jan Volný) předložila sněmovně návrh zákona 6. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: Faltýnek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 194/0 dne 6. 5. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 5. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 5. 2014 jako tisk 194/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 524/14, PID KORN9K2J2QRU.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. Petr Kudela a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 20. 1. 2015 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Náhrady regresní, Živočichové

Deskriptory EUROVOCu: chráněný druh, náhrada škody, ochrana živočišné říše, rybářský průmysl

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)