Sněmovní tisk 169
Novela z. o loteriích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: Fichtner M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 169/0 dne 11. 4. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 5. 2014 jako tisk 169/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 426/14, PID RACK9J79Q98D.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Šincl a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 376).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 169/2 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Rozpočtový výbor.
  Návrh zákona 4. 4. 2017 na 56. schůzi vzat zpět.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2029Matěj Fichtner07490-09693.doc (221 KB) / PDF (0 KB) 8. 3. 2015 v 13:37:53


Hesla věcného rejstříku: Loterie

Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, herna, hra, obec, obchodní licence, právní předpisy místní správy, správní kontrola, technická norma

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)