Sněmovní tisk 126
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Soňa Marková, Stanislav Mackovík) předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2014.
Zástupce navrhovatele: Marková S.,Mackovík S..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 126/0 dne 19. 2. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2014. Vláda zaslala stanovisko 18. 3. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2014 jako tisk 126/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 3. 2014 (usnesení č. 48). Určil zpravodaje: MUDr. Igor Nykl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 11. 2. 2015 na 25. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 7. 4. 2015 na 26. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 122, usnesení č. 694).Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: chudoba, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)